Directia Generala Politici Antreprenoriale
Programe Nationale cu finantare de la Bugetul de Stat Inscrie-te aici »Schema de ajutor de minimis LOCURI DE MUNCA SUBVENTIONATE Click aici »
CARTA ALBĂ A IMM-URILOR DIN ROMÂNIA 2016
CARTA ALBĂ A IMM-URILOR DIN ROMÂNIA 2016

Carta Alb─â a IMM-urilor din România 2016, cea de-a XIV-a edi┼úie, r─âmâne publica┼úia de referin┼ú─â a Consiliului Na┼úional al Întreprinderilor Private Mici ┼či Mijlocii din România, o radiografie a mediului de afaceri na┼úional, publica┼úie care eviden┼úiaz─â cantitativ ┼či calitativ situa┼úia, tendin┼úele, percep┼úia mediului de afaceri ┼či constituie baza pentru propuneri de strategii cu privire la viitoarele direc┼úii de sus┼úinere ┼či dezvoltare ale mediului de Afaceri românesc.

Grupurile ┼úint─â c─ârora le este destinat raportul de cercetare încorporat în Carta Alb─â a IMM-urilor 2016 sunt:

 • întreprinz─âtorii ┼či managerii din IMM-uri, care pot utiliza numeroasele informa┼úii privind mediul intreprenorial ┼či bunele practici manageriale, în vederea cre┼čterii func┼úionalit─â┼úii ┼či performan┼úelor firmelor în care lucreaz─â;
 • organismele administra┼úiei centrale ┼či locale cu atribu┼úii în domeniul economic;
 • organiza┼úiile de IMM-uri, celelalte organiza┼úii patronale ┼či sindicale na┼úionale, de ramur─â ┼či locale ┼č.a.;
 • liderii politici la nivel na┼úional, regional ┼či local, interesa┼úi în realizarea unui mediu de afaceri favorizant agen┼úilor economici;
 • mass-media na┼úional─â, regional─â ┼či jude┼úean─â care abordeaz─â problematica economico-social─â;
 • organiza┼úiile ┼či organismele interna┼úionale interesate de starea ┼či evolu┼úia mediului de afaceri din România, de evolu┼úia performan┼úelor IMMurilor ┼či ale economiei României.

 

The White Charter of the SMEs from România 2016, the XIV-th edition, remain the reference publication of the National Council of SMEs from România, a radiograph of the national environment, publication which highlights the quantitative and qualitative situation, trends, business perception and is a basis for policy proposals on future directions of support and development of the Romanian business environment.

The target groups, whom it is dedicated research report incorporated the White Paper of SMEs in 2016, are:

 • the entrepreneurs and SMEs’ managers, who may use the multiple information on the entrepreneurial environment and the good managerial practices, in order to increase the functionality and performances of the companies where they work;
 • the central and local administration bodies, with attributions in the economic field;
 • the SMEs organizations, the other national, branch and local employers’ organizations and trade unions;
 • the political leaders at national and local level, interested in the achievement of a business environment favorable to the economic agents;
 • the national, regional and county level media, approaching economical - social issues;
 • the international organizations and bodies concerned of the status and evolution of Romanian business environment and of the evolution of SMEs’ performances. 


Vezi alte articole din aceeas categorie ››
Developed by Medianet Design