Programe Nationale cu finantare de la Bugetul de Stat Inscrie-te aici »START UP NATION Inscrie-te aici! »
Competitia Premii pentru Promovarea Intreprinderilor Europene
Competitia Premii pentru Promovarea Intreprinderilor Europene

Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism este Punctul Naţional de Contact pentru ediţia din anul 2014 a competiţiei Premiile pentru Promovarea Întreprinderilor Europene organizată de Directoratul General pentru Întreprinderi şi Industrie al Comisiei Europene, lansată în cursul lunii martie şi în România.

Premiile pentru promovarea întreprinderilor europene identifică şi recunosc cei mai de succes promotori ai întreprinderilor şi antreprenoriatului în Europa, subliniază cele mai bune politici şi practici antreprenoriale, sporesc conştientizarea valorii  adăugate de antreprenoriat, încurajează şi inspiră potenţialii antreprenori.

În competiţie pot intra cei ce susţin antreprenoriatul la nivel naţional, regional şi local : autorităţi ale administraţiei publice, parteneriate public – private între autorităţi şi întreprinzători sau organizaţii economice şi programe educaţionale din statele Uniunii Europene, Islanda, Norvegia şi Turcia, care au implementat proiecte în domeniul dezvoltării antreprenoriale, cu impact asupra economiei locale, în ultimii doi ani.

Marele premiu al juriului va fi acordat candidatului care prezintă cea mai creativă şi inspiratoare iniţiativă din Europa.

Categorii de premii :

  • Promovarea spiritului antreprenorial :

Recunoaşte acţiunile şi iniţiativele la nivel naţional, regional sau local care promovează spiritul antreprenorial în special în rândul tinerilor şi al femeilor.

  • Investiţii în abilităţi antreprenoriale :

Recunoaşte iniţiativele la nivel local sau regional pentru a îmbunătăţii abilităţile antreprenoriale, şi manageriale.

  • Îmbunătăţirea mediului de afaceri :

Recunoaşte politicile inovatoare la nivel regional sau local care promovează înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor, care simplifică procedurile legislative şi administrative pentru întreprinderi şi pun în aplicare principiul găndirii iniţiale la scară mică în favoarea întreprinderilor mici şi mijlocii.

  • Sprijinirea internaţionalizării afacerilor :

Recunoaşte politici şi iniţiative care încurajează la nivel naţional, regional sau local întreprinderea şi în special întreprinderile mici şi mijlocii, pentru a profita în măsură mai mare de oportunităţile oferite de pieţele din cadrul şi din afara Uniunii Europene.

  • Antreprenoriat responsabil şi integrator :

Recunoaşte iniţiativele naţionale, regionale sau locale ale autorităţilor sau parteneriatelor publice/private care promovează responsabilitatea socială în cadrul întreprinderilor de dimensiuni medii. Acastă categorie va recunoaşte de asemenea eforturile de a promova antreprenoriatul în cadrul grupurilor dezavantajate, cum ar fi şomerii, în special şomerii pe termen lung, imigranţii legali, persoanele cu handicap sau cele din cadrul minorităţilor etnice.

  • Susţinerea dezvoltării pieţelor verzi şi a eficientizării resurselor

Recunoaşte politicile şi iniţiativele la nivel naţional, regional sau local, care susţin accesul întreprinderilor mici şi mijlocii la pieţele verzi şi ajută la îmbunătăţirea eficientizării resurselor, spre exemplu prin dezvoltarea abilităţilor verzi, întâlniri şi finanţare.

Selecţia se face în două etape :

  1. Etapa naţională – termenul limită pentru înregistrarea aplicaţiilor 30.04.2014

Comisia naţională va selecta două candidaturi naţionale pentru participarea la faza europeană a competiţiei. Prin finalizarea selecţiei iniţiale, la nivel naţional, candidaţii pot fi avuţi în vedere pentru Premiile europene.

  1. Etapa europeană – termenul limită pentru transmiterea selecţiilor naţionale 12.05.2014

Juriul european, constituit din personalităţi reprezentative din mediul academic, instituţii europene, sau alte organizaţii europene recunoscute, va premia proiectele identificate ca fiind cele mai inovative şi având potenţial de multiplicare în alte regiuni ale UE. Ceremonia de acordare a premiilor, va avea loc în data de 2,3 octombrie 2014 în Napoli

Formularul pentru înscrierea în competiţie, precum şi materialele de promovare pot fi descărcate de pe website–ul: www.imm.gov.ro : secţiunea Premiile pentru Promovarea Întreprinderilor Europene.

Pentru informaţii complete despre competiţie puteţi accesa linkul :

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-promotion-awards/index_ro.htmVezi alte articole din aceeas categorie ››
Developed by Medianet Design