Directia de Antreprenoriat si Programe pentru IMM
Programe Nationale cu finantare de la Bugetul de Stat Inscrie-te aici »Schema de ajutor de minimis LOCURI DE MUNCA SUBVENTIONATE Click aici »
COMUNICAT

COMUNICAT IMPORTANT !

 

Datorită numărului mare de aplicanţi la schema de ajutor de minimis, instituită în baza HG nr. 274/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi la solicitarea mediului de afaceri, Departamentul pentru IMM, Mediul de Afaceri şi Turism face următoarele precizări:

 

Întrucât întocmirea documentaţiei aferente cererii de acord pentru finanţare presupune costuri ridicate (raport ANEVAR, autentificare documente, extras de carte funciară etc.), pentru a limita efortul financiar depus de către aplicanţi, societăţile care au obţinut un punctaj mai mic de 90 de puncte NU SUNT OBLIGATE să depună cererea de acord şi documentaţia aferentă în termenul de 10 zile lucrătoare de la primirea Scrisorii de înştiinţare privind admiterea la verificarea administrativă şi de eligibilitate, emisă la 28.01.2014. Acestora li se vor solicita documentele printr-o nouă Scrisoare, emisă ulterior, în aceleaşi condiţii, în cazul suplimentării bugetului sau dacă vor exista renunţări sau respingeri.

 

Societăţile care au obţinut un punctaj mai mic de 90 de puncte şi care au depus sau doresc să depună documentaţia în baza  Scrisorii de înştiinţare emisă la 28.01.2014, pot face acest lucru, documentele lor rămânând valabile, cu posibilitatea actualizării acestora.

 

Societăţile care au obţinut un punctaj mai mare sau egal cu 90 de puncte, SUNT OBLIGATE să depună cererea de acord pentru finanţare împreună cu documentaţia aferentă până cel  târziu la data de 12.02.2014 ora 16.00.

 

 

 

30 ianuarie 2014Vezi alte articole din aceeas categorie ››
Developed by Medianet Design