Programe Nationale cu finantare de la Bugetul de Stat Inscrie-te aici »START UP NATION Inscrie-te aici! »
Anexa B. Cadrul legal
B1. Intrarea si iesirea de pe piata

Legea nr. 359/2004 1) instituie procedura de īnmatriculare īn registrul comertuluisi de īnregistrare fiscala a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelorjuridice precum si cea de autorizare a functionarii persoanelor juridice care,potrivit legii, au obligatia sa ceara īnmatricularea īn registrul comertului.

1) privind simplificarea formalitatilor la īnregistrarea īn registrul comertului a persoanelorfizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, īnregistrarea fiscala a acestora,precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, publicata īn M.O. nr. 839 din 13septembrie 2004, modificata si completata prin O.U.G. nr. 75/2004

Prin aceasta lege s-a simplificat procedura de īnregistrare si autorizare prin:

- Reducerea termenului de eliberare a certificatului de īnregistrare si acelui de īnscriere de mentiuni de la cel mult 10 zile la 3 zile, respectiv 5 zile,calculat potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila. Īn termenul prevazut serealizeaza urmatoarele operatiuni:
 • depunerea si verificarea cererii si a actelor doveditoare, īnregistrareacererii, īncarcarea datelor īn registrul comertului computerizat;
 • efectuarea lucrarilor de grefa;
 • autorizarea constituirii comerciantului de catre judecatorul delegat;
 • redactarea īncheierii judecatorului delegat;
 • īnregistrarea īn registrul comertului (24 de ore de la data īncheieriijudecatorului delegat conform art. 26 din Legea nr. 26/1990);
 • transmiterea datelor comerciantului si obtinerea, pe cale electronica, acodului unic de īnregistrare si, dupa caz, a atributului fiscal, de laMinisterul Finantelor Publice (maximum 8 ore);
 • transmiterea extrasului īncheierii judecatorului delegat, spre publicare,īn M.O. al Romāniei, Partea a IV-a;
 • editarea certificatului de īnregistrare si a altor acte care se elibereazacomerciantului (īncheierea judecatorului delegat, certificatul deīnscriere de mentiuni).

- Autorizarea functionarii comerciantului pe baza declaratiei pe propriaraspundere din care rezulta, dupa caz, ca nu desfasoara activitatea sau ca suntīndeplinite conditiile prevazute de legislatia īn vigoare pentru desfasurareaactivitatii. Astfel, procedura de autorizare a functionarii comerciantilorpresupune desfasurarea urmatoarelor activitati:
 • īnregistrarea īn registrul comertului a datelor cuprinse īn declaratiile pepropria raspundere;
 • eliberarea, de catre oficiile registrului comertului de pe lānga tribunale,a unui certificat constatator care atesta ca persoana juridica nudesfasoara activitate sau desfasoara activitate si īndeplineste conditiilelegale de functionare;
 • transmiterea autoritatilor publice competente, de catre oficiileregistrului comertului de pe lānga tribunale, pe cale electronica, a bazeide date cuprinzānd persoanele juridice īnregistrate īn registrulcomertului.

- Eliminarea anexei la certificatul de īnregistrare si accentuarea roluluicontrolului efectuat de catre autoritatile publice competente.Īnmatricularea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale īn registrul comertuluisi īnregistrarea fiscala a acestora se fac pe baza autorizatiei emise de primariacompetenta, prin grija acesteia, potrivit legii speciale, fara a fi necesarapronuntarea de catre judecatorul delegat a īncheierii prevazute la art. 6 alin. (1)din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile sicompletarile ulterioare.
Certificatul de īnregistrare continānd codul unic de īnregistrare este documentulcare atesta ca persoana juridica a fost luata īn evidenta oficiului registruluicomertului de pe lānga tribunal si īn evidenta organului fiscal.Īn cadrul controlului efectuat de catre autoritatile publice competente, un rolimportant īl are īnregistrarea īn registrul comertului a actului prin care seinterzice desfasurarea activitatilor pentru care comerciantul si-a asumatraspunderea privind īndeplinirea conditiilor legale de functionare.

O premisa esentiala pentru simplificarea procedurilor de īnregistrare īn registrulcomertului este informatizarea tuturor institutiilor publice si realizarea unuisistem de comunicatie.

Īn acest mod se va reduce substantial vehicularea de acte si timpul decomunicare īntre institutii sau īntre institutii si solicitanti.

Legea nr. 300 din 28 iunie 2004 privind autorizarea persoanelor fizice si aasociatiilor familiale care desfasoara activitati economice īn modindependent, publicata īn: M.O. nr. 576 din 29 iunie 2004.

Aceasta lege abroga prevederile Legii nr. 507/2002 privind organizarea sidesfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice si aduceurmatoarele noutati:
 • Cetatenilor romāni li se recunoaste: experienta profesionala dobānditaca efect al profesarii meseriei cu o vechime de 2 ani;
 • Īnlocuirea cazierului judiciar cu cel fiscal se realizeaza economiipecuniare, costul cazierului fiscal fiind mult mai redus decāt cel judiciarsi se reduce, de asemenea, durata de obtinere;
 • Autorizatia emisa de primarie, īn cazul dreptului de stabilire pentrucetatenii Statelor Membre si cei din Spatiul Economic European, care īsiau resedinta īn raza teritoriala a acesteia, se acorda īn baza:
  • recunoasterii automate a calificarii profesionale si a experienteidobāndite, recunoscuta in conformitate cu prevederile Ordinuluiministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr.701/2003 ;
  • declaratiei pe proprie raspundere, data in sensul ca esterespectata legislatia muncii, cea in domeniul sanitar si sanitarveterinar si este asigurata protectia mediului si a consumatorilor;
  • declaratiei pe proprie raspundere, autentificate, din care sarezulte ca persoana fizica sau reprezentantul asociatiei familialenu au datorii fiscale si nu au savārsite fapte de natura celor carese īnscriu īn cazierul fiscal.
 • Autorizatia emisa de primarie, īn cazul dreptului de prestare de serviciipentru cetatenii statelor membre si cei din SEE, care doresc sa-sidesfasoare activitatea īn raza teritoriala a acesteia, se acorda īn baza:dovezii ca solicitantul desfasoara īn statul de proveninta in mod legalactivitatea pentru care solicita autorizarea autorizatia obtinuta īnstatul de origine va fi depusa la primarie īn copie tradusa si legalizata.
 • Primarul are obligatia de a obtine īn numele solicitantului rezervarea denumelui de firma īn registrul comertului si cazierul fiscal
 • Simplificarea procedurilor de inspectie si control la functionarea pe piataa persoanelor fizice si asociatiilor familiale prin instituirea unei proceduride notificare asupra autorizatiilor emise, īn cadrul primariilor, catreinstitutiile de control abilitate.

Prin Legea nr. 195/2004 (pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernuluinr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedura civila,publicata īn M.O. din 25.05.2004) a fost prevazuta scutirea Oficiului National alRegistrului Comertului de la plata taxei judiciare de timbru pentru actiunile dedizolvare formulate īn temeiul dispozitiilor art. 232 din Legea nr. 31/1990,republicata, cu modificarile ulterioare.

In luna mai 2004 a intrat īn vigoare Legea nr.149/2004 pentru modificarea sicompletarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si afalimentului, precum si a altor acte normative cu incidenta asupra acesteiproceduri. Reglementarea a fost initiata de Ministerul Justitiei īn anul 2003 si avizat urmatoarele obiective principale:
 • īnlaturarea barierelor la iesirea de pe piata a agentilor economici aflatiīn procedura de faliment (lichidare judiciara);
 • realizarea unui echilibru īntre protectia intereselor debitorilor aflati īnprocedura de insolenta si cele ale creditorilor acestora, prin stabilireaunui cadru temporal precis īn interiorul caruia sa poata fi analizata sievaluata viabilitatea afacerii aflate īn dificultati financiare siposibilitatea reala de reorganizare a acesteia;
 • īnlaturarea procedurilor paralele de executare silita individualaīmpotriva debitorilor, care afectau derularea eficienta si cu celeritate aprocedurilor de faliment si īmpiedicau īn mod neīndoielnic posibilitateade reorganizare a activitatii agentilor economici aflati īn procedura deinsolenta;
 • crearea unui Buletin al procedurilor de insolventa, disponibil si peInternet, cu caracter de ziar oficial, care sa contribuie la:
  • asigurarea unui cadru transparent īn ceea ce priveste derulareaprocedurilor de faliment, precum si la realizarea unui instrumentde informare a partilor interesate si a publicului larg;
  • scurtarea termenelor procedurale si la scaderea semnificativa acosturilor prilejuite de operatiunile de citare si notificare aactelor procedurale (implicit a costurilor care incumbadebitorului si creditorilor sai).

O.U.G. nr. 51 din 25 iunie 2004 privind prelungirea termenelor depreschimbare a certificatului de īnmatriculare si a celui de īnregistrare fiscalade catre comercianti, precum si a autorizatiei de functionare de catrepersoanele fizice autorizate si asociatiile familiale, publicata īn: M.O. nr. 570 din29 iunie 2004

Ordonanta Guvernului nr. 29 din 29 ianuarie 2004 pentru reglementarea unormasuri financiare, publicata īn Monitorul Oficial al Romāniei nr. 90 din 31ianuarie 2004, prin care a fost modificata Ordonanta Guvernului nr. 75/2001privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, publicata īn Monitorul Oficialal Romāniei, Partea I, nr. 540 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari sicompletari prin Legea nr. 410/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, īnsensul renuntarii la solicitarea cazierului fiscal pentru cetatenii straini, caredepun o declaratie pe proprie raspundere, precum si a simplificarii procedurii deobtinere a acestuia de catre cetatenii romāni, īn baza unui protocol īncheiatīntre Ministerul Finantelor Publice si Oficiul National al Registrului Comertului.

H.G. nr. 1766 din din 21 octombrie 2004 pentru aprobarea Normelormetodologice de aplicare a Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelorfizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice īn modindependent prevede etapele concrete de obtinere a autorizatiei, obligatiileprimarului īn obtinerea cazierului fiscal si a rezervarii denumirii de firma,modalitatile completare, modificare si anulare a autorizatiei, defineste notiunilede drept de stabilire si dreptul de prestare de servicii, īn conformitate cuArt.43 si art.49 din Tratatul Uniunii Europene si Ghidurile de jurisprudenta aleCurtii Europene de Justitie.

De asemenea, procedura de īnregistrare in RegistrulComertului a fost simplificata prin responsabilizarea primarului in relatie cuOficiul Registrului Comertului, acesta avānd obligatia de a transmite autorizatiaemisa īn termen de 3 zile de la eliberarea acesteia si prin fluidizarea schimbuluide informatii īntre primarii si oficiile registrului comertului de pe prin īncheiereade protocoale īntre primarii si oficiile registrului comertului, astfel īncātpersoana fizica care doreste sa se autorizeze sau reprezentantul asociatieifamiliale va trebui sa mearga doar de doua ori la primarie: cānd depunedocumentatia pentru autorizare si cānd ridica autorizatia si certificatul deīnregistrare īn registrul comertului.

Hotarārea Guvernului nr. 913/2004 pentru aprobarea taxelor si tarifelorpentru operatiunile efectuate de oficiile registrului comertului de pe lāngatribunale prin care se instituie taxa unica, īn vederea facilitarii calculariiacestora fara asistenta specializata, si crearii premiselor pentru transmitereacererilor prin corespondenta sau pe cale electronica.

Practic orice persoanainteresata poate sa īsi calculeze taxa de īnregistrare datorata si sa achite acestetaxe prin orice modalitate prevazuta de lege, nefiind necesara prezentasolicitantului la ghiseele oficiilor registrului comertului de pe lānga tribunale.Fiind vorba de formulare care permit completarea si transmiterea cererilor deīnregistrare īn format electronic, Oficiul National al Registrului Comertului a pusla dispozitia solicitantilor ghidul de completare, creāndu-se astfel posibilitateaacomodarii comerciantilor cu cerintele īnregistrarii on-line.

Costurile de īnregistrare īn registrul comertului depind de forma juridica asocietatii comerciale pentru care comerciantul a optat si de marimea capitaluluisocial, astfel:
 • pentru o societate comerciala cu raspundere limitata cu un capital socialsubscris si varsat de minimum legal 2 milioane lei (cca. 50 Euro2),costurile sunt de minim 1,2 mil lei (cca. 30 Euro);
 • pentru o societate pe actiuni cu un capital minim legal de 25 milioane lei(cca. 614 Euro) costurile minime sunt de 2,25 milioane lei (cca. 54Euro);
 • pentru societatea īn nume colectiv sau pentru societatea īn comanditasimpla, costurile sunt mult mai reduse, īntrucāt Legea nr. 31/1990privind societatile comerciale, nu impune obligatia asociatilor de asubscrie si varsa un capital minim, astfel īncāt cheltuielile de īnfiintaresunt cel mult 800.000 lei (cca. 20 Euro).

2 Valorile īn valuta au fost calculate la cursul de schimb al BNR din 27.05.2004.

Costurile de mai sus includ cota de 10% aplicata la taxa de īnregistrare īnregistrul comertului, reprezentānd fondul de lichidare prevazut de Legea nr.64/1995 cu modificarile ulterioare, taxa care se vireaza la tribunale.

La costurile de mai sus se adauga:
 • taxa perceputa de RA Monitorul Oficial pentru publicarea īn M.O. alRomāniei, Partea a IV a actelor prevazute de lege;
 • taxa judiciara de timbru care se vireaza la Autoritatea Publica Locala;
 • timbrul judiciar.

Hotarārea Guvernului nr. 991/2004 pentru stabilirea modelului cererii deīnregistrare si al certificatului de īnregistrare īn registrul comertului prin carese modifica formularele folosite pentru īnregistrarea īn registrul comertului, īnscopul facilitarii completarii acestor si corelarii lor cu taxele, mentināndsepararea dintre cererea de īnregistrare īn registrul comertului si cererea deautorizare.


B2. Stimularea dezvoltarii IMM

Legea nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea īnfiintarii si dezvoltariiīntreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile ulterioare, publicata īn M.O.nr. 681 din 29 iulie 2004.

Dat fiind rolul cheie al īntreprinderilor mici si mijlocii, al sectorului cooperatist,precum si al īntreprinderilor de comert interior īn crearea de noi locuri demunca, īn realizarea restructurarii industriale si a cresterii economice, prinLegea nr. 346/2004 privind stimularea īnfiintarii si dezvoltarii īntreprinderilormici si mijlocii a fost stabilit un cadru legal bine conturat si aplicabil īn domeniulstimularii īnfiintarii si dezvoltarii īntreprinderilor mici si mijlocii, care constituieun element esential al unei dezvoltari economice durabile si, totodata, alcerintelor referitoare la preconizata integrare a Romāniei īn structurile UniuniiEuropene.

Legea nr. 346/2004 abroga prevederile Legii nr. 133/1999 privind stimulareaīntreprinzatorilor privati pentru īnfiintarea si dezvoltarea īntreprinderilor mici simijlocii si cuprinde urmatoarele elemente de noutate:
 • Definirea clara a īntreprinderilor mici si a criteriilor care stau la bazadefinirii īntreprinderilor mici si mijlocii armonizata cu legislatia UniuniiEuropene, dar care tin seama si de realitatea economica romāneascafiind cuprins si modul de calcul al anumitor indicatori (de exemplu,numarul mediu de salariati), pentru a nu mai face loc interpretarilorcontradictoriii mijlocii.
 • Definirea activelor disponibile care are la baza criterii obiective dedeterminare a caracterului de disponibilitate si care lasa exclusiv lalatitudinea detinatorilor declararea acestora ca disponibile sauconditioneaza caracterul disponibil de trecerea acestora de catredetinatori pe listele de active disponibile.
 • Īnfiintarea grupului pentru evaluarea impactului economic al actelornormative asupra īntreprinderilor mici si mijlocii ca organism consultativ.Īnainte de a fi transmise spre avizare, principalele proiecte de actenormative cu impact asupra mediului de afaceri vor fi supuse de initiatorianalizei Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelornormative asupra īntreprinderilor mici si mijlocii.
 • Stabilirea obligatiei autoritatilor publice competente de promovare aunor masuri de simplificare a procedurilor de acordare pentru IMM aaccesului la retelele si serviciile de utilitati publice.
 • Sustinerea transferului afacerilor īn cazul īntreprinderilor mici si mijlociiprintr-un program finantat prin bugetul ANIMMC īncepānd cu anul 2005,īn sensul preluarii fara taxe a unei afaceri de catre o persoana fizica saujuridica interesata de continuarea afacerii respective.
 • Externalizarea rezultatelor cercetarii pentru a facilita introducerea decatre IMM a tehnicilor si tehnologiilor noi, promovarea comertuluielectronic. Astfel, īntarirea relatiilor dintre universitatile tehnice,institutele de cercetare (īn special cele aflate īn subordinea AcademieiRomāne) si comunitatea de afaceri va avea o importanta cruciala īnabordarea ANIMMC.
 • Alocarea anuala de la bugetul de stat prin bugetul ANIMMC de fonduri īnvaloare de 0,2 % din PIB pentru implementarea programelor pentrusustinerea īnfiintarii si dezvoltarii de IMM.

Īn vederea stimularii accesului la creditare al IMM, ANIMMC a initiat proiectul delege privind societatile de microfinantare. La elaborarea proiectului de legeprivind societatile de microfinantare au fost avute īn vedere prevederileDirectivei 2000/12/EC a Parlamentului European din 20 mai 2000 referitoare lainitierea si desfasurarea activitatii institutiilor de credit, publicata īn JurnalulOficial nr. L126/26.05.2000. Noul cadru va asigura:
 • cerinte de capital social de minim 200.000 Euro menite sa asigureautosuficienta si sustenabilitatea societatilor de microfinantare, precumsi legitimitatea si reputatia acestora pe piata;
 • bariere de reglementare minime privind intrarea pe piata a societatilorde microfinantare, ca entitati ce nu accepta depozite de la populatie ;
 • absenta restrictiilor referitoare la actionariat sau management strainsi/sau a surselor de finantare straina;
 • accesul societatilor de microfinantare la fonduri publice;
 • deducerea integrala a nivelului dobānzii de catre beneficiar, in vedereaasigurarii competitivitatii microfinantarii īn raport cu īmprumuturilebancare si a īnlaturarii rezervelor beneficiarilor fata de īmprumuturilecontractate de la societatile de microfinantare.

Prin Ordonanta de Urgenta nr. 138 din 29 decembrie 2004 pentru modificareasi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata īn MonitorulOficial nr. 1281 din 30 decembrie 2004 a fost introdusa cota unica deimpozitare aplicabila asupra venitului impozabil corespunzator activitatilorindependente, salariilor, cedarii folosintei bunurilor, pensiilor, activitatiloragricole, premiilor si altor surse, cu exceptia veniturilor din investitii si din jocuride noroc.

De asemenea, cota de 1,5% de impozitare pe venitulmicroīntreprinderilor a fost majorata la 3% aplicat asupra totalului veniturilor, cuexceptiile prevazute de lege. Acest sistem de impunere este optional si se aplicapersoanelor juridice care īndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
 • au ca obiect de activitate productia de bunuri materiale, prestarea deservicii si / sau comertul;
 • au de la 1-9 salariati inclusiv;
 • au realizat venituri care nu au depasit echivalentul īn lei a 100 mii Euro;
 • capitalul social al persoanei juridice este detinut de persoane, alteledecāt statul, autoritatile locale si institutiile publice.
 • Impozitul pe veniturile micro-īntreprinderilor se calculeaza si se platestetrimestrial.

H.G. nr. 1280 din 13 august 2004 privind aprobarea Strategieiguvernamentale pentru sustinerea dezvoltarii IMM īn perioada 2004 2008,publicata īn M.O. nr. 790 din 27.08.2004

Masurile evidentiate īn acest act normativ se bazeaza pe realizarile actuale īndezvoltarea sectorului IMM, incluzānd si extinderea acestora, īn scopulīndeplinirii angajamentelor formulate de Romānia prin Parteneriatul de Aderaresi asigurarii capacitatii competitive a IMM pentru a concura cu succes pe piataeuropeana si piata mondiala, īn special dupa momentul aderarii.

HG nr.1461/2004 privind aprobarea Programului pentru sprijinirea dezvoltariiIMM prin fonduri īn limita sumelor platite pentru impozitul pe profitulreinvestit (MO nr.852/17.09.2004). Obiectivul principal al Programului īlconstituie cresterea competitivitatii si capitalizarea īntreprinderilor mici simijlocii prin alocarea de fonduri īn limita sumelor platite pentru impozitul peprofitul reinvestit, realizāndu-se astfel o mai buna consolidare a capitaluluiautohton īn perspectiva integrarii Romāniei īn Uniunea Europeana si acompetitiei la care vor fi supuse aceste societati pe piata unica.

HG nr. 173/2004 (MO nr.193/03.04.2004) pentru aprobarea Memorandumuluide Īntelegere dintre Agentia Nationala pentru Īntreprinderi Mici si Mijlocii siCooperatie (ANIMMC) si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)privind Programul national multianual de īnfiintare si dezvoltare de incubatoarede afaceri si a Acordului de cofinantare dintre ANIMMC din Romānia si PNUD,semnate la Bucuresti la 14 octombrie 2003.

A fost, de asemenea, adoptata H.G.1232/2004 pentru aprobarea Protocolul dintre ANIMMC si PNUD, semnat la 23aprilie 2004 pentru modificarea Memorandumului de Īntelegere dintre AgentiaNationala pentru Īntreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din Romānia siProgramul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, privind Programul NationalMultianual pe perioada 2002-2005 de īnfiintare si dezvoltare de incubatoaretehnologice si de afaceri si a Acordului de Cofinantare dintre ANIMMC si PNUD,semnate la 14 octombrie 2003, la Bucuresti.

Programul urmareste crearea unei retele de incubatoare de afaceri īn Romānia,care va permite:
 • īnfiintarea si dezvoltarea de IMM inovative, capabile sa utilizeze īn modeficient resursele existente īn sistemul de cercetare si tehnologie si sacreeze noi locuri de munca;
 • crearea unei relatii eficiente īntre potentialul tehnologic si celantreprenorial;
 • utilizarea rezultatelor obtinute īn domeniul cercetarii si tehnologiei īnscopul dezvoltarii infrastructurii mediului economic;
 • īmbunatatirea accesului IMM-urilor incubate la informatii, consultanta,surse de finantare, precum si la servicii si echipamente specifice decercetare;
 • cresterea numarului de locuri de munca si a dezvoltarii economice īnregiunile tinta;
 • utilizarea facilitatilor, a resurselor umane si a materialelor existente īnzona;
 • corelarea activitatilor incubatorului cu cele ale īntreprinderilor existenteīn zona, fie oferindu-le produse, fie utilizānd produsele acestora.

Prin Ordinul Presedintelui ANIMMC nr. 240/2004 privind aprobareaRegulamentului de organizare si functionare a Grupului pentru evaluareaimpactului economic al actelor normative asupra īntreprinderilor mici simijlocii (MO nr. 1130 din 30 noiembrie 2004), cu modificarile si completarileulterioare, īn vederea simplificarii procedurilor administrative si la prevenireacresterii nejustificate a costurilor legate de conformarea īntreprinderilor mici simijlocii fata de reglementarile īn vigoare si/sau fata de propunerile legislativeprezentate spre analiza, a fost īnfiintat Grupul pentru evaluarea impactuluieconomic al actelor normative asupra īntreprinderilor mici si mijlocii ca organismde dialog interinstitutional fara personalitate juridica pe lānga Agentia Nationalapentru Īntreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie pentru dezbaterea impactuluiactelor normative asupra īntreprinderilor mici si mijlocii, īn cadrul caruiaorganele de specialitate ale administratiei publice centrale, membrii desemnatiai: camerelor de comert si industrie, patronatelor si organizatiilorneguvernamentale de reprezentare a īntreprinderilor mici si mijlocii - membre īnConsiliul Economic si Social -, cadre universitare, cercetatori si economisti emitun aviz consultativ cu privire la oportunitatea promovarii actelor normativesupuse analizei.

Ordinul presedintelui ANIMMC nr. 38 din 6 februarie 2004 pentru completareaanexei nr. 2 la Ordinul ministrului pentru īntreprinderile mici si mijlocii sicooperatie nr. 132/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare sifunctionare a Comitetului consultativ pentru dezvoltarea īntreprinderilor mici simijlocii, precum si a componentei acestuia, publicat īn M.O. nr. 130 din 13februarie 2004

Ordinul presedintelui ANIMMC nr. 51 din 16 februarie 2004 privind aprobareaProcedurii de implementare a Programului pentru informarea si educareacomerciantilor pe anul 2004, publicat īn: M.O. nr. 384 din 30 aprilie 2004Obiectivul Programului pentru informarea si educarea comerciantilor estesprijinirea comerciantilor, persoane fizice sau juridice autorizate sa desfasoareactivitati de comercializare a produselor si serviciilor de piata, prin facilitareaaccesului lor la cursuri de pregatire si specializare profesionala, achizitionarea decalculatoare si crearea de site-uri, promovarea e-commerce, sustinerea utilizariimijloacelor moderne de plata, precum si materiale promotionale īn vedereareducerii decalajului de informare a comerciantilor romāni fata de cei dinUniunea Europeana.

Ordinul presedintelui ANIMMC nr. 52 din 18 februarie 2004 pentru aprobareaProcedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada2002 - 2005 de sustinere a investitiilor realizate de catre īntreprinderi nouīnfiintatesi micro-īntreprinderi, precum si a investitiilor demodernizare/retehnologizare a īntreprinderilor mici si mijlocii, cumodificarile ulterioare, publicat īn: M.O. nr. 215 din 11 martie 2004Obiectivul Programului national multianual pe perioada 2002 - 2005 de sustinerea investitiilor realizate de catre īntreprinderi nou-īnfiintate si microīntreprinderi,precum si a investitiilor de modernizare/retehnologizare aīntreprinderilor mici si mijlocii īl constituie sustinerea investitiilor realizate deīntreprinderile nou-īnfiintate, precum si de īntreprinderile mici si mijlocii īnsectoarele economice prioritare stabilite prin prezentul ordin, crestereavolumului de activitate si a competitivitatii IMM din aceste sectoare, crearea denoi locuri de munca.

Ordinul presedintelui ANIMMC nr. 53 din 18 februarie 2004 privind aprobareaProcedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada2002 - 2005 pentru sustinerea accesului micro-īntreprinderilor si alīntreprinderilor mici la servicii de instruire si consultanta, publicat īn: M.O.nr. 215 din 11 martie 2004.

Obiectivul Programului national multianual pe perioada 2002 - 2005 pentrusustinerea accesului micro-īntreprinderilor si īntreprinderilor mici la servicii deinstruire si consultanta īl constituie afirmarea si valorificarea potentialului lor deproductie si de servicii prin diminuarea decalajului de instruire a personaluluiavānd functii de decizie si/sau de executie din īntreprinderile romānesti fata decele din Uniunea Europeana si facilitarea accesului acestora la servicii deconsultanta.

Ordinul presedintelui ANIMMC nr. 54 din 19 februarie 2004 pentru aprobareaProcedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada2002 - 2005 de sprijinire a īntreprinderilor mici si mijlocii īn dezvoltareaexportului, publicat īn: M.O.nr. 215 din 11 martie 2004.

Obiectivul Programului national multianual pe perioada 2002 - 2005 de sprijinirea īntreprinderilor mici si mijlocii īn dezvoltarea exportului este facilitareaaccesului īntreprinderilor mici si mijlocii romānesti pe pietele externe, aafirmarii si valorificarii potentialului de export al acestora, precum si reducereadecalajului de informatii de piata, servicii de consultanta si instruire a IMMromānesti fata de cele din Uniunea Europeana.

Ordinul presedintelui ANIMMC nr. 56 din 20 februarie 2004 privind aprobareaProcedurii de implementare a Programului national pentru sustinereamestesugurilor si artizanatului pe anul 2004, publicat īn: M.O. nr. 392 din 4mai 2004

Obiectivul Programului national pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatuluipe anul 2004 īl constituie stimularea dezvoltarii mestesugurilor artisticetraditionale din Romānia, protejarea si relansarea productiei de obiecte de artapopulara si artizanat cu specific traditional, precum si promovarea acestorproduse pe pietele nationale si internationale.

Ordinul presedintelui ANIMMC nr. 143 din 3 mai 2004 privind aprobareaProcedurii de implementare a Programului pentru organizarea TārguluiĪntreprinderilor Mici si Mijlocii - TIMM 2004, publicat īn: M.O. nr. 427 din 12mai 2004.

Obiectivul Programului pentru organizarea Tārgului Īntreprinderilor Mici siMijlocii - TIMM 2004 īl constituie promovarea spiritului antreprenorial, stimulareadezvoltarii afacerilor din domeniul privat si ocuparea fortei de munca prinfacilitarea contactelor dintre potentialii viitori īntreprinzatori/īntreprinderilemici si mijlocii (IMM) si agentii economici/institutiile publice sau private careofera servicii pentru sectorul IMM īn scopul dezvoltarii aptitudinilorantreprenoriale, cresterii numarului īntreprinzatorilor de succes, precum si alīmbunatatirii performantelor economice si tehnice ale IMM; stimularea sisustinerea IMM inovative.

Prin Ordinul Presedintelui ANIMMC nr.199/2004 a fost aprobata procedura deimplementare a Programului privind dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale īnrāndul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare START. Programulse va desfasura īn sase centre situate īn: Bucuresti, Brasov, Constanta, Craiova,Iasi si Timisoara, centre cu potential īn dezvoltarea culturii antreprenoriale īnRomānia.

Beneficiarii acestui program sunt tinerii cu vārste cuprinse īntre 18 si 35 de aniabsolventi ai īnvatamāntului superior sau liceal, persoane fizice/persoane fiziceautorizate/persoane juridice din categoria micro-īntreprinderilor cu istoric de unan de functionare si desfasoara activitati economice īn sfera productiei siprestarii de servicii. Nu au beneficiat de ajutor de stat īn perioada defunctionare (2 ani). Programul se deruleaza īn doua etape:
instruirea beneficiarilor selectati īn urma evaluarii Formularului de īnscriere;finantarea a 100 de planuri de afaceri de succes, constānd īn microcredite, īnvaloare de maximum 5000 de Euro,acordate īn conditii avantajoase prin BCR.Termenul de creditare 1,5-3 ani cu o perioada de gratie de 1 an si garantiiasigurate de FNGCIMM si prin investitia beneficiarului.


B3. Organizarea si functionarea cooperatiei

A fost adoptata de catre Parlamentul Romāniei Legea privind organizarea sifunctionarea cooperatiei. La elaborarea proiectului de lege au fost avute īnvedere principiile si valorile miscarii cooperatiste internationale, Recomandareaprivind Promovarea cooperativelor adoptata de Conferinta OrganizatieiInternationale a Muncii care a avut loc la Geneva īn luna iunie 2002, precum sispecificul, istoricul si traditia cooperatiei īn Romānia.

De asemenea, s-a tinutseama si de cadrul legislativ care functioneaza īn tari din Uniunea Europeana,cadru care are un caracter unitar pentru toate tipurile si formele de cooperative.Legea apara interesele membrilor cooperatori prin statuarea caracterului privatal proprietatii societatii cooperative, acordāndu-se puterea de decizie adunariigenerale a membrilor cooperatori īn vederea limitarii unor decizii arbitrarecontrare intereselor acestora.

Prin adoptarea noului act normativ membrii cooperatori vor beneficia de o seriede avantaje:
 • simplificarea procedurii de constituire a societatilor cooperative, prinreducerea numarului minim de membri cooperatori la 5, stimulāndu-seastfel īnfiintarea de noi societati cooperative;
 • respectarea principiului cooperatist consacrat pe plan european siinternational un om - un vot, accentuāndu-se importanta caracteruluidemocratic al societatii cooperative;
 • reglementarea structurii, rolului si functiilor organelor de deliberare,conducere si control ale societatii cooperative, īnlesnindu-se participareamembrilor cooperatori la conducerea si controlul societatii cooperative;
 • instituirea posibilitatii unei colaborari īn conditii reciproc avantajoaseīntre societatile cooperative si autoritatile administratiei publice locale,īn vederea realizarii īn comun a unor activitati de interes local care saasigure dezvoltarea durabila a comunitatilor din care fac partesocietatile cooperative respective;

B4. Alte reglementari cu impact asupra IMM

Prin Legea nr. 348 din 14 iulie 2004 privind denominarea monedei nationale,publicata īn Monitorul Oficial nr. 664 din 23 iulie 2004, cu modificarile ulterioare,moneda nationala a Romāniei, leul, va fi denominata, īncepānd cu data de 1 iulie2005, astfel īncāt 10.000 lei vechi, aflati īn circulatie la aceasta data, vor fipreschimbati pentru 1 leu nou. Vechea moneda urmeaza a circula īn paralel cucea noua pāna la 31 decembrie 2006.

La data de 1 iulie 2005, Oficiul National alRegistrului Comertului va īnregistra, din oficiu, denominarea valorii capitaluluisocial si a valorii actiunilor/partilor sociale ale persoanelor juridice īnregistratesi va publica pe site-ul propriu lista acestora si noile valori rezultate, alaturi devaloarea veche.

Legea nr. 130/21.04.2004 (MO nr. 364/26.04.2004) pentru modificarea sicompletarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de munca, modificata sicompletata prin OG nr.32/2003, a modificat articolul referitor la faptul castrainii se pot angaja in Romānia numai in situatia in care locurile de muncavacante nu pot fi ocupate cu personal roman, in sensul ca cetatenii StatelorMembre ale Uniunii Europene si al Spatiul Economic European si membriiacestora de familie sunt exceptati de la aceasta prevedere.

Legea 107/2004 pentru modificarea si completarea Legii 76/2002 privindsistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de muncaextinde categoriile de persoane care beneficiaza de subventionarea cheltuielilorcu formarea profesionala īn vederea sprijinirii acestora pentru a se reintegra pepiata muncii sau pentru a-si pastra locul de munca precum si subventionareacheltuielilor aferente cazarii, mesei si transportului pe toata durata participariila o forma de pregatire profesionala, īn cazul īn care persoanele care participa lapregatire profesionala nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregatire saulocuiesc la o distanta mai mare de 50 km de respectiva unitate.

De asemenea,legea prevede sprijinirea angajatorilor care organizeaza programe de formareprofesionala pentru salariatii proprii, prin acordarea, din bugetul asigurarilorpentru somaj, a unei sume reprezentānd 50% din cheltuielile alocate pentruformare profesionala. Sumele se acorda angajatorilor pentru derularea unuisingur program de formare profesionala īn cursul unui an, pentru cel mult 20% dinpersonalul angajat. Īncepānd cu luna ianuarie 2004, a īnceput procesul deautorizare a furnizorilor de formare de catre comisiile de autorizare, īnfiintatede Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor (CNFPA) la data de28.11.2003, īn fiecare judet si īn municipiul Bucuresti.

Īn trimestrul I al anului 2004 la comisiile de autorizare erau depuse 614 dosarepentru autorizare. Din cei 214 furnizori care au propus programe de formare spreautorizare, 46 reprezinta institutii de stat, iar 168 - firme private.

A fost adoptata Legea nr. 309/28.06.2004 (MO 593/01.07.2004) privind liberacirculatie pe teritoriul Romāniei a cetatenilor statelor membre ale UniuniiEuropene si Spatiului Economic European. Actul normativ va intra in vigoare ladata aderarii Romāniei la Uniunea Europeana. Legea detaliaza urmatoareleaspecte:
 • drepturile si obligatiile cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europenesi Spatiului Economic European;
 • conditiile de intrare pe teritoriul Romāniei a cetatenilor statelormembre;
 • dreptul de sedere al cetatenilor statelor membre in scop de angajare inmunca;
 • dreptul de sedere al cetatenilor statelor membre in vederea desfasurariide activitati independente;
 • dreptul de sedere al cetatenilor statelor membre in scopul furnizarii saubeneficierii de servicii;
 • dreptul de sedere al cetatenilor statelor membre care si-au īncetatactivitatea
 • profesionala atāt īn tara de origine cāt si īn Romānia;
 • dreptul de sedere al cetatenilor statelor membre in scop de studii;
 • conditiile īn care se poate refuza intrarea pe teritoriul Romāniei,eliberarea sau prelungirea permisului de sedere, precum si conditiile īncare aceste categorii de persoane pot fi īndepartate de pe teritoriulRomāniei.

Autoritatea pentru Straini din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor esteinstitutia care va elibera permisele de sedere pentru cetatenii statelor membreale UE si SEE care se stabilesc in Romānia.

Prin Ordonanta 75/2004 pentru modificarea Ordonantei de urgenta aGuvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice (MO nr. 774/24.08.2004) afost eliminata prevederea referitoare la existenta unei marje de preferintapentru ofertele care prevad īndeplinirea contractului de achizitie publica cumānć de lucru formatć din cetateni romāni, cu produse de origine romānć, cusubcontractanti care sunt persoane fizice sau juridice romāne.

Ordonanta nr. 70 din 13 august 2004 modifica si completeaza Legeacontabilitatii nr. 82/1991 (MO nr. 773 din 24 august 2004) īn ceea ce privesteurmatoarele aspecte:
 • categoriile de persoane care sunt obligate sa organizeze si sa conducacontabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiara,
 • situatiile financiare anuale,
 • rapoartele anuale privind situatiile financiare, īntocmirea situatiilorfinanciare anuale consolidate de catre societatile-mama,
 • instituirea unor termene precise(valabile pāna la 31 decembrie 2006)pentru depunerea situatiilor financiare anuale la directia generala afinantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau,dupa caz, la Directia generala de administrare a marilor contribuabili.

H.G. nr. 348 din 18 martie 2004 privind exercitarea comertului cu produse siservicii de piata īn unele zone publice, publicata īn: M.O. nr. 269 din 26martie 2004 asigura un cadru unitar de realizare a acestui tip de comert īnRomānia, cu protectia corespunzatoare a participantilor la actul de comert.Elementele principale de noutate continute de H.G. nr. 348/2004 constau īn:
 • obligativitatea functionarii pietelor numai īn baza unui regulamentpropriu, elaborat de administratorul acestora, īn functie de tipul pietei,regulamentul fiind supus avizarii autoritatilor publice locale;
 • functionarea pietei numai īn baza unei autorizatii eliberate deautoritatile publice locale, dupa obtinerea autorizatiei sanitare defunctionare si a celorlalte autorizatii speciale, potrivit reglementarilorlegale si cu respectarea prevederilor din prezenta hotarāre;
 • utilizatorii zonelor publice sunt obligati sa asigure pentru produsele pecare le comercializeaza, conditiile de pastrare cerute de producator,asigurarea conditiilor impuse de normele sanitare precum si asigurareaconditiilor de a fi probate sau verificate, cerute de legislatie pentruprodusele industriale;
 • aplicarea prezentei hotarāri pietelor ce functioneaza pe domeniul privat,avānd īn vedere caracterul lor de interes public;
 • aplicarea de sanctiuni pentru nerespectarea prevederilor continute dehotarāre.

Hotarāre nr. 1454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implantare astructurilor de vānzare cu amanuntul cu suprafata mare si definirea tipologieistructurilor de vānzare, prevede ca autoritatile administratiei publice locale vorexamina si vor aviza implantarea structurilor de vānzare cu suprafata mare,tinānd seama de urmatoarele criterii:
 • localizarea spatiala a implantarii;
 • protejarea intereselor consumatorilor;
 • crearea de noi locuri de munca;
 • impactul asupra comertului existent.

Solicitarile de implantare a structurilor de vānzare cu amanuntul cu suprafatamare vor fi īnsotite de un studiu de piata care sa cuprinda date referitoare laharta comerciala a zonei, caracteristicile demografice si socioeconomice,descrierea mediului comercial existent, astfel īncāt avizarea implantarii acestorstructuri de vānzare sa se realizeze īn concordanta cu principiile si obiectivelelegate de dezvoltarea urbanistica si amenajarea teritoriului, protectia mediuluisi sa contribuie la dezvoltarea unor activitati comerciale īn centrele oraselor siīn zonele de re-dinamizare urbana, la mentinerea acestor activitati īn zonerurale si montane, īn zone defavorizate, precum si la protejarea zonelor cuvaloare istorica si artistica.

Reglementarea implantarilor comerciale va contribui la modernizareaechipamentelor comerciale, la adaptarea acestora la evolutia consumului si atehnicilor de comercializare, la confortul consumatorilor īn ceea ce privesteactul de cumparare, precum si la īmbunatatirea conditiilor de munca.Prin definirea tipologiei structurilor de vānzare cu amanuntul, respectiv astructurilor de vānzare cu suprafata mica, medie si mare, actul normativ creeazapremisele construirii unui sistem de baze de date privind reteaua de distributieīn Romānia, armonizat cu normele statistice de la Eurostat.

H.G. nr. 567 din 18 decembrie 2003 privind aprobarea Normelormetodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr.20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice, publicata īn: M.O.nr. 31 din 14 ianuarie 2004.

HG nr. 1145 din 23 iulie 2004 privind aprobarea Normelor metodologice deaplicare a prevederilor Legii nr. 203/1999 privind permisele de munca,republicata, publicata īn Monitorul Oficial nr. 697 din 3 august 2004.

HG nr. 1021/2004 pentru aprobarea modelului comun european decurriculum vitae vine sa raspunda necesitćtilor impuse de o piata a muncii īncontinuć schimbare, unde se īnregistreaza din ce īn ce o mai mare mobilitate afortei de muncć, mobilitate vizibila atāt pe piata internć a muncii cćt si īnUniunea Europeana si are drept scop instituirea unui format comun pentru CV,prin care se urmareste sporirea transparentei datelor referitoare la calificarea,competentele profesionale si experienta profesionala dobāndita ale persoanelorcare se angajeaza īn munca.

Informatiile prezentate īn prezentul proiect de hotarāre, sunt informatii utilizatesi acceptate īn mod general de catre cei care actioneaza pe piata fortei demunca si se refera la urmatoarele categorii de informatii:

a) informatii cu caracter personal, limbi straine cunoscute, experientaprofesionalć si studiile urmate;
b) alte aptitudini ale persoanei, īn special aptitudini tehnice,organizatorice, artistice si sociale dobāndite ca experienta profesionala;
c) alte informatii suplimentare care pot fi mentionate īn CV sau īntr-oanexć suplimentara a acestuia;

H.G. priveste persoanele aflate īn cautarea unui loc de munca, fie ca acestiasunt someri sau orice alte persoane care se angajeaza īn munca dupa absolvireaunei forme de īnvatamānt/forme de calificare profesionala reglementāndu-seastfel transparenta informatiilor īn raport cu angajatori si crearea acelorasipremise la angajarea īn munca īn conditii de concurenta.

HG nr. 938 din 10 iunie 2004 privind conditiile de īnfiintare si functionare,precum si procedura de autorizare a agentului de munca temporara (MO nr.589 din 1 iulie 2004) reglementeaza conditiile de īnfiintare si functionare,precum si procedura de autorizare a societatilor comerciale care urmeaza sa īsidesfasoare activitatea ca agent de munca temporara.

HG 829 din 28 octombrie 2004 pentru modificarea si completarea Normelormetodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000privind formarea profesionala a adultilor, aprobate prin Hotarārea Guvernului nr.522/2003 (MO nr. 1054 din 15 noiembrie 2004).

Ordinul comun (ANIMMC, MAPAM, MS) nr. 260/981/11 din 24 noiembrie 2003privind īnfiintarea Comitetului interinstitutional pentru pietele de gros de interesnational, publicat īn: M.O. nr. 37 din 16 ianuarie 2004.

Ordinul comun al Ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 35/26ianuarie 2004 si Ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 3112/27ianuarie 2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificarilor pentru care sepot organiza programe finalizate cu certificate de calificare (MO nr. 107 din 4februarie 2004)

Ordinul comun al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 59/4februarie 2004 si ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 3175/2004 privind aprobarea organizarii de programe de formare profesionalapentru dobāndirea de competente īn ocupatiile pentru care nu existastandarde ocupationale (MO nr. 128 din 12 februarie 2004).

Ordinul comun al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr.468/2004 si ministrului educatiei si cercetarii nr. 4543/ 2004 pentruaprobarea Procedurii de evaluare si certificare a competentelor profesionaleobtinute pe alte cai decāt cele formale (MO nr.903/31.10.2004).Avānd īn vedere atributia sa de īndrumare metodologica, coordonare si control aactivitatii comisiilor de autorizare si a secretariatelor tehnice ale acestora CNFPAa elaborat seturi de instructiuni pentru:
 • īntocmirea si prezentarea documentatiei de catre furnizorul de formareīn vederea autorizarii;
 • organizarea si functionarea comisiilor de autorizare si a secretariatelortehnice;
 • monitorizarea furnizorilor de formare profesionala de catre comisiile deautorizare;
 • solutionarea contestatiilor; īntocmirea listelor de specialisti si experti, lacare se poate apela pentru activitatile de evaluare a furnizorilor deformare profesionala;
 • evaluarea furnizorilor de formare de catre specialistii desemnati decomisiile de autorizare;
 • īntocmirea si actualizarea Registrului national al furnizorilor de formareprofesionala a adultilor.
Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 701 din 17decembrie 2003 pentru desemnarea institutiei care sa recunoasca automatdocumentele care dovedesc calificarea dobāndita īn strainatate, īn afarasistemului de īnvatamānt, de cetateni romāni sau cetateni ai statelor membreale Uniunii Europene si ai statelor apartinānd Spatiului Economic European,publicat īn Monitorul Oficial nr. 19 din 9 ianuarie 2004, recunoaste automatcalificarea - pregatire profesionala sau experienta profesionala - dobāndite īnstrainatate, īn afara sistemului de īnvatamānt, de catre cetatenii romāni saucetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene si ai statelor apartināndSpatiului Economic European, precum si de membrii de familie ai acestora, caredoresc sa desfasoare pe teritoriul Romāniei activitati economice īn modindependent, īn cadrul unor asociatii familiale sau ca salariat.


Anexa C - Programe pentru IMM-uri,finantate de ministere sau agentiiguvernamentale


Numele organizaţiei

Tipul asistenţei

Titlul programului

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Training şi instruire specifică pentru IMM-uri

Consultanţa pentru īnceperea unei afaceri

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Finanţare -Credite

Acordare de credite cu dobāndă avantajoasă din Bugetul asigurărilor pentru şomaj

Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere (ANDIPZRM)

Finanţare -Credite

Programul de microcredite

Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere (ANDIPZRM)

Grant-uri

Program pentru acordarea de stimulente financiare antreprenorilor locali

Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere (ANDIPZRM)

Finanţare -Credite

Proiectul de īnchidere a minelor şi īndepărtarea efectelor sociale

Agenţia Sapard

Grant-uri

Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice care să genereze activităţi multiple şi venituri alternative

Agenţia Sapard

Grant-uri

Īmbunătăţirea prelucrării şi marketingului produselor agricole şi piscicole

Agenţia Sapard

Grant-uri

Investiţii īn exploataţiile agricole

ANIMMC

Recepţie, facilităţi şi informaţii de bază

Programul pentru organizarea tārgului īntreprinderilor mici şi mijlocii - TIMM 2005

ANIMMC/UNCTAD

Training şi instruire specifică pentru IMM-uri

EMPRETEC

ANIMMC

Grant-uri

Program naţional multianual pe perioada 2002-2005 de sprijinire a IMM īn dezvoltarea exportului

ANIMMC

Grant-uri

Program naţional pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului

ANIMMC

Grant-uri

Programul naţional multianual pe perioada 2002-2005 pentru susţinerea accesului microīntreprinderilor şi īntreprinderilor mici la servicii de instruire şi consultanţă

ANIMMC

Grant-uri

Programul naţional multianual pe perioada 2002 -2005 de susţinere a investiţiilor realizate de către īntreprinderi nou - īnfiinţate şi microīntreprinderi, precum şi a investiţiilor de modernizare/ retehnologizare a īntreprinderilor mici şi mijlocii.

ANIMMC

Grant-uri

Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale īn rāndul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START

ANIMMC

Grant-uri

Programul pentru informarea şi educarea comercianţilor

ANIMMC

Grant-uri / Locaţii&mediu

Programul naţional multianual pe perioada 2002-2005 de īnfiinţare şi dezvoltare de incubatoare de afaceri

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Īntreprinderile Mici şi Mijlocii S. A./ANIMMC

Finanţare -Garanţii

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Īntreprinderile Mici şi Mijlocii

Fondul pentru mediu

Grant-uri

Fondul pentru mediu

Fondul Romān de Dezvoltare Socială

Grant-uri

Fondul Romān de Dezvoltare Socială - Componenta Activităţi Generatoare de Venit

Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului

Grant-uri

Programul de creştere a competitivităţii produselor alimentare

Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului

Finanţare -Credite

Proiect de dezvoltare rurală a munţilor Apuseni

Ministerul Economiei şi Comerţului

Grant-uri

Programul de creştere a competitivităţii produselor industriale

Ministerul Educaţiei şi Cercetării

Grant-uri

Planul Naţional de Cercetare Dezvoltare şi Inovare - AGRAL

Ministerul Educaţiei şi Cercetării

Grant-uri

Planul Naţional de Cercetare Dezvoltare şi Inovare -programul calitate şi Standardizare - CALIST

Agenţia Sapard

Grant-uri

Īmbunătăţirea prelucrării şi marketingului produselor agricole şi piscicole

Ministerul Educaţiei şi Cercetării

Grant-uri

INFRATECH

Ministerul Educaţiei şi Cercetării

Grant-uri

Planul Naţional de Cercetare Dezvoltare şi Inovare -MEDIU, ENERGIE şi RESURSE -MENER

Ministerul Educaţiei şi Cercetării

Grant-uri

RELANSIN Programul Naţional de Cercetare Dezvoltare şi Inovare

Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

Grant-uri

eTEN

Ministerul Integrarii Europene

Finanţare -Credite

Fondul MARR - Componenta de finantare petru IMM

Ministerul Integrarii Europene

Finanţare -Credite

Schema de credite pentru IMM-uri

Ministerul Finanţelor Publice

Finanţare -Credite

Proiectul de Finanţare Rurală-Credit rural şi facilităţi de leasing

Oficiul de stat pentru invenţii şi mărci

Servicii profesionale de informare

Programul InovIMM® - Inovare pentru Īntreprinderile Mici şi Mijlocii

Sursa: ANIMMC

Anexa D - Lista Incubatoarelor de Afaceri si aParcurilor Tehnologice


Numele organizaţiei

Judeţ

Detalii de contact

Incubator de afaceri si tehnologic

Ilfov

Ioan Piturescu cie1 @ictcm. ro, pituresc@ictcm. ro 021.332.31.95/15.56

Incubatorul de afaceri pentru cadrele militare īn rezervă

Ilfov

Ioan Piturescu cie1 @ictcm.ro, pituresc@ictcm. ro 021.332.31.95/15.56

Incubatorul de afaceri Asociaţia ARDELIE Pro

Argeş

Florin-Mihai Badiu president@muscel.ro 0248.512.638

INCAF Brăila Asociaţia

Brăila

Adrian Matetovic adrian. matetovic@incaf. ro 0239.616.555

INMA-ITA Incubator Tehnologic şi de Afaceri Inovative1)

Bucureşti

Ion Pirna icsit@sunu.rnc.ro 021.2693249/72

CILDA Călăraşi

Călăraşi

Irina Ravac irina@nex.ro 0242.331.683

Incubatorul de afaceri Lafarge-Medgidia

Costanţa

Marian Suliman marian.suliman@lafarge.ro 0241.820.436/820.437/81.19.90 Fax 0241.820.430

I PA CIFATT Craiova

Dolj

Gabriel Vladut office@ipacv.ro 0251.418.882

Centrul de Afaceri pentru dezvoltarea IMM-urilor - Tg. Jiu

Gorj

Călin Nicolae ong@as.ro 0253.219.388

Fundaţia pentru Dialog Social - Centrul pentru Dezvoltare Locală Tg. Jiu

Gorj

Tarbina Valentin fdsgorj@artelecom.net 0253.372.626

  

 

Asociaţia Harghita Incubator de afacerişi inovaţii -Miercurea Ciuc

Harghita

Berta Benedek biichr@topnet.ro 0266.310.491

Asociaţia Incubator de Afaceri ECHO-Gheorgheni

Harghita

Eva Farcas feva@knet.ro 0266.361.757

Centrul pentru Consultanţă şi Asistenţă pentru Stabilirea şi Dezvoltarea de micro īntreprinderi Iaşi

Iaşi

Maria Melenciuc 0232.265.335 Fax: 0232.265.335

Incubatorul de afaceri Baia-Mare

Maramures

Vlad Pascu

bic@bic.cdimm.org, vlad@bic.cdimm.org

0262.277.727

Centrul de Asistenţă şi Peomovare a IMM-urilor Mureş (CPA IMM Mureş)

Mureş

Radu Bălănean cpaimm@tg-mures.com 0265.262.222

Incubatorul de Afaceri pentru Creaţie-Inovare

Neamţ

Vasile Avădanei cicia@decebal.ro 0233.665.371

Incubatorul de afaceri EUROPA

Olt

Monacu Dorel euroinfo@primariaslatina.ro 0249.43.12.59

Centrul pentru Iniţiativa şi Promovarea Afacerii -CIPASibiu

Sibiu

Şoiman Stefan Tel./fax: 0269.211.991 0269.233.381

Incubatorul de Afaceri DOMUS

Suceava

Brānduşa Andronic fu_domus@yahoo. co.uk 0230.23.53.52

Centrul de Afaceri Flandra - Rm.Vālcea

Vālcea

Rodica Avram info@f landra-valcea. ro 0250.717.818

Incubatorul de Afaceri si Centru de Transfer Tehnologic in Domeniul Software Timisoara

Timiş

Radu Ticiu ubit@rdstm.ro 0356.401.222

1) Va fi operational īncepānd cu noiembrie 2005
Sursa: ANIMMC

Anexa E - Lista Parcurilor Industriale


Numele organizaţiei

Judeţ

Detalii contact

Parcul Industrial Bucureşti

Green field

Giurgiu

Domnul Liviu Hagea office@bucharestindpark.com 021.313.44.45/6

Parcul Industrial Moreni 50% operaţional

Dāmboviţa

Domnul Mihai Petrescu mp@parcimoreni.ro, parci moreni2002@yahoo.com 0245.664.800/668.490

Parcul Industrial Mija 83% operational

Dāmboviţa

Domnul Ion Danciulescu primaria_jibou@yahoo.com 0245.660.380

Parcul Industrial Cluj Napoca

Green field / 20% under construction

Cluj

Domnul Viorel Gavrea marketing@tetarom. ro 0264.462.472/4

Parcul Industrial Jibou

Green field / under construction

Sălaj

Doamna Mariana Pop primaria_jibou@yahoo.com 0260.644.558 Fax: 0260.641.300

Parcul Industrial Valenii de Munte

100% operational

Prahova

Domnul Tudor Nicolae Puiu pip.valeni@xnet.ro 0244.280.924/600

Parcul Industrial Şura Mica Sibiu

Greenfield / 14,16 under construction

Sibiu

Domnul Ştefan Soiman ipssm@rdslink.ro 0269.577.101 Fax: 0269.577.096

Parcul Industrial Fetesti Green field

Ialomiţa

Domnul Valeriu Burlacu primaria@munfetesti.ro 0243.206.039/364.458 Fax: 0243.361.206

Parcul Industrial Bucuresti Metav

16,6% operational

Bucureşti

Doamna Nicoleta Carole nicoleta.carole@metav. ro 021.201.17.65/69

Parcul Industrial Selimbar

Green field

Sibiu

Domnul Eugen Iordanescu director general@cciasb.ro 0269.210.503

Parcul Industrial Hunedoara

Green field / 10% under construction

Hunedoara

Domnul Mihail Klusch primar@mail.primariahd.ro 0254.712.543

Parcul Industrial Botosani

71,4% operational

Botoşani

Doamna Denisa Mihai denisa.mihai@electrocontact.ro 0231.515.444

Parcul Industrial Ploiesti Crangul lui Bot

Operational

Prahova

Domnul Valentin Sfarloaga industrialpark@rdslink.ro 0244.595.497

Parcul Industrial Corabia Green Field

Olt

Domnul Dumitru Guianu euro@cciaolt.ro 0249.439.579/107

Parcul Industrial Pitesti 25% operational

Argeş

Domnul Gheorghe Axinte contact@industrialpitesti.ro 0248.219.939/615.410

Parcul Industrial Giurgiu Nord

Operational / 57,4% used

Giurgiu

Domnul Nicolae Jianu 0246.210.994 Fax 0246.230.850

Parcul Industrial Sebes Alba

Gree field

Alba

Domnul Lucian Docea pisasebesalba@rdslink. ro 0745.61.76.69

Parc Industrial Vidrasau Targu Mures

Green field

Mures

Domnul Calin Suciu csilla.chiorean@geiger.ro Tel/fax 0265.32.84.88

Parc Industrial Ceahlau Operational

Neamt

Domnul Florin Atanasiu ceahlau@ambra. ro 0233.215.820/216.069

Parc Industrial Euroland Semanatoarea

Operational

Bucureşti

Domnul Liviu Birau liviu.birau@semaparc. ro, office@semaparc. ro 0212.249.177/8

Parc Industrial Zarnesti 10% operational

Braşov

Doamna Viorica Sandor bremcompany@idilis.ro 0268.426.276

Parcul Industrial Pro-Roman

30% operational

Braşov

Domnul Dorin Nicolae dorin.nicolae@roman.ro 0268.302.101/311.333

Parcul Industrial Galati Zona Libera

Green field

Galaţi

Domnul Viorel Munteanu ind-park@primaria.galati.ro, munteanu viorel48@yahoo.com 0236.307.798/461.460

Parcul Industrial Cugir Operaţional

Alba

Domnul Cornel Cornea pic@deutrom.ro 0258.750.626

Parcul Industrial Euro Land Vladeni

Green Field

Braşov

Doamna Eleonora Anita Veress nveress@euromail.ro 0268.320.412

Parc Industrial Plopeni 62% operational

Prahova

Domnul Marian Neagu piplopeni@rdslink.ro, mneagu2004@yahoo.com 0244.223.156

Parcul Industrial Metrom 59,6% operaţional

Braşov

Domnul Gelu Maniu parcmetrom@brasov.astral. ro 0368.101.012/3

Parcul Industrial Carfil 71% operaţional

Braşov

Domnul Dragoş David d ragos. david@cipbrasov. ro 0268.333.674

Parcul Industrial Fagaras Operaţional

Braşov

Domnul Iulian Borşa 0268.206.500/1/216.111

Parcul Turistic si de Agrement Snagov

Green field

Bucureşti

Domnul Emil Ioniţă 021.794.06.18

Sursa: Ministerul Administratiei si Internelor


Echipa Editoriala

Coordonare
Jos CERVERA-FERRI
Anca POPESCU
Despina PASCAL
Laura DELPONTE

Contributii de la ANIMMC si Echipa de Asistenta Tehnica Phare
Florentina IONESCU
Daciana LEVENTE
Ileana MODREANU
Gabriela TASCA
Simona UGLEA
Manuel ARAQUE

Contributii de la alte insitutii
Mariana PIETREANU (INS)
Ion GOREAC (INS)
Florica MAZILU (INS)
Maria FOMIN (Registrul Comertului)
Lucia TOPOR (Registrul Comertului)
Maria GROZA (Directia Generala a Vamilor)
Irina SICOMAS (Ministerul Financelor Publice)

Traducere
Andreea DRAGUSIN
Alina MANDITA

Editare text
Elisa ENCIU


Vezi alte articole din aceeas categorie ››
Developed by Medianet Design